Former Agriculture Minister

Slno. Name From To
1. Dr.Rajendra Prasad 2.9.46 14.1.48
2. Jairamdas Daulatram 19.1.48 13.5.50
3. K.M. Munshi 13.5.50 13.5.52
4. Rafi Ahmed Kidwai 13.5.52 24.10.54
5. Ajit Prasad Jain 25.11.54 24.8.59
6. S.K. Patil 24.8.59 1.9.63
7. Sardar Swaran Singh 1.9.63 9.6.64
8. C.Subramaniam 9.6.64 12.3.67
9. Jagjivan Ram 13.3.67 27.6.70
10. Fakhruddin Ali Ahmed 27.6.70 3.7.74
11. Jagjivan Ram 10.10.74 2.2.77
12. Prakash Singh Badal 28.3.77 17.6.77
13. Surjit Singh Barnala 18.6.77 28.7.79
14. Braham Prakash 30.7.79 14.1.80
15 Rao Birendra Singh 14.1.80 31.12.84
16. Buta Singh 31.12.84 12.5.86
17. G.S.Dhillon 12.5.86 13.2.88
18. Bhajan Lal 14.2.88 2.12.89
19. CH.Devi Lal 6.12.89 2.8.90 /
21.11.90 20.6.91
20. Dr.Balram Jakhar 21.6.91 17.1.96
21. Dr. Jagannath Mishra 8.2.96 16.5.96
22. Suraj Bhan 16.5.96 1.6.96
23. Chatura Nan Mishra 28.6.96 18.3.98
24. AtalBihari Vajpayee 19.11.98 22.11.99
25. Nitish Kumar 22.11.99 3.3.2000
26. Sundar Lal Patwa 6.3.2000 26.5.2000
27. Nitish Kumar 27.5.2000 22.7.2001
28. Ajit Singh 22.7.2001 23.5.2003
29. Rajnath Singh 24.5.2003 21.5.2004
30. Sharad Pawar 22.5.2004 26.5.2014
31 Radha Mohan Singh 27.5.2014